Общи условия

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервация за Хижа Планинарска песен , бихте могли да направите на посочения телефон: +359 889770759

След проверка за свободни места, резервацията се предплаща предварително в брой или по банков път в български лева, по следната банкова сметка:

Банковa сметкa:

Банка ОББ

IBAN: BG 18UBBS80021055524640

BIC: UBBSBGSF

Румен Кожухаров

С извършването на резервация , гостите на хижата приемат и се съгласяват с прилаганите от хижата правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички други условия на предлаганите услуги и наши правила, които се отнасят до направената резервация или до времето на желания престой.

Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хижата.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Анулиране на направена от Вас резервация, можете да съобщите като ни уведомете на телефон: +359 889 770 759

2.1. При анулиране на потвърдена и платена резервация до 21 (двадесет и един) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулиране.

2.2. При анулиране на резервацията 14 (четиринадесет), но не по-малко от10 (десет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50% (двадесет и пет) от общата платена сума.

2.3. При анулиране на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.4. Хижа Планинарска песен запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас причини.
В тези случаи Хижа Планинарска песен:
• Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.
• Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

  • Банков превод
  • В брой

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Хижа Планинарска песен поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. Хижа Планинарска песен не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи , както и за щети, причинени от трети лица.

5.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хижата или на посочения телефон за резервации – за отстраняване на слабостите.

5.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.5. Всички цени, обявени в сайта са в български лева с включен ДДС. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.6. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хижа Планинарска песен. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента.

5.7. В стаитe не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство.

5.8. Клиентите, ползващи услугите на Хижата следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Туристите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Хижата.

5.9. Хижа Планинарска песен си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

Пожелаваме приятен престой на всички гости и туристи на Хижа Планинарска песен.