Контакти

Телефон за връзка:
0889770759 – Румен Кожухаров

Facebook

Местоположение:
В м. Боерица, 1692 м н.в., GPS: 42.602465ºN 23.253201ºЕ

Изходни пунктове:
м. Златни мостове – 1 ч по туристическа алея;
кв. Владая (София) – 2.30 ч по туристическа алея;
кв. Княжево (София) – 3 ч по туристическа алея.