Контакти

Телефон за резервация за Хижа Планинарска песен:
0889770759 

След проверка за свободни места, резервацията се предплаща предварително по банков път в български лева, по следната банкова сметка:

БАНКОВAСМЕТКA: БАНКА ОББ

IBAN: BG

BIC: STSABGSF

Румен Кожухаров

Преди да направите резервация за Хижа Планинарска песен, моля прочетете общите условия за резервации , настаняване и анулиране! ТУК…

С извършването на резервация , гостите на хижата приемат и се съгласяват с прилаганите от хижата правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички други условия на предлаганите услуги и наши правила, които се отнасят до направената резервация или до времето на желания престой.

Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите oбщи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на общите условия за пребиваване в Хижа Планинарска песен.

Facebook

Местоположение:
В м. Боерица, 1692 м н.в., GPS: 42.602465ºN 23.253201ºЕ

Изходни пунктове:
м. Златни мостове – 1 ч по туристическа алея;
кв. Владая (София) – 2.30 ч по туристическа алея;
кв. Княжево (София) – 3 ч по туристическа алея.